ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                   ________

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                       ΧΑΛΚΙΔΑ, 17-10-2017

                Ελ. Βενιζέλου 7

               34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ

        ΤΗΛ. 20827 - 22346 - 27170

               FΑΧ. 22210-87113

      Ιστοσελίδα: www.dschalkida.gr

          e-mail: dshal@otenet.gr

     Αριθ. Πρωτ.___   1029______

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 108 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), ορίζεται ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, που αποτελείται από δέκα (10) μέλη, για την τετραετία από 01-01-2018 έως και την 31-12-2021, η 26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Κακουργιοδικείου του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, αριθ. 7.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 111 του Κώδικα Δικηγόρων, το τέλος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ορίσθηκε για τους υποψήφιους προέδρους στο ποσό των 100,00 Ευρώ και για τους υποψήφιους συμβούλους στο ποσό των 50,00 Ευρώ.

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου: α) που είναι ταμειακά εντάξει, β) των οποίων δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η παρ. 2 του άνω άρθρου ορίζει ότι ειδικά για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική θητεία.  Τελευταία δε ημέρα της υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 περ. β΄ του Κώδικα  Δικηγόρων, είναι η 31η Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 103 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Συλλόγου έως τις 30-09-2017.

Χαλκίδα, 17 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

icons.png

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΑΝΗΣ

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως αναρτήσει την παρούσα προκήρυξη αρχαιρεσιών στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας (Δικαστικό Μέγαρο), προς γνώση και για τα νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 icons.png

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΑΝΗΣ